Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
206 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkoła Podstawowa oraz Hala Sportowa) Marcin Pieniążek 2020-09-10
205 ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH, SZKOLNYCH, ULGOWYCH DLA UCZNIÓW NA DOWOŻENIE I ODWOŻENIE ORAZ OPIEKĘ NAD TYMI UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZU W ROKU SZKOLNYM 2020-2021 Marcin Pieniążek 2020-07-28
204 Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Wyszogród Marcin Pieniążek 2020-03-12
201 Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród Marcin Pieniążek 2019-12-05
200 Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy i Miasta Wyszogród w sezonie 2019/2020 Marcin Pieniążek 2019-09-17
199 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkoła Podstawowa oraz Hala Sportowa) w sezonie grzewczym 2019-2020 Marcin Pieniążek 2019-08-27
198 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki, o długości 1000 mb Marcin Pieniążek 2019-06-27
197 Zakup biletów miesięcznych, szkolnych, ulgowych dla uczniów na dowożenie i odwożenie oraz opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2019-2020 Marcin Pieniążek 2019-06-06
195 Świadczenie usługi oświetlenia: ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród. Marcin Pieniążek 2019-02-05
193 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum) w sezonie grzewczym 2018-2019 Pawlak Krzysztof 2018-08-27
192 Modernizacja kotłowni na potrzeby zespołu szkół przy ul. Niepodległości 11 w mieście Wyszogród Pawlak Krzysztof 2018-08-16
191 Dostawa gazu płynnego propan techniczny dla Gminy i Miasta Wyszogród wraz z kompleksową zmianą systemu ogrzewania polegającą na: wymianie kotła c.o. i montażu instalacji zbiornikowych przy kotłowni Zespołu Szkół w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2018-07-11
190 Drugi przetarg na realizację zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 291546W w miejscowości Słomin Pawlak Krzysztof 2018-06-07
189 Modernizacja drogi gminnej nr 291546W w miejscowości Słomin Pawlak Krzysztof 2018-05-15
187 Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy i Miasta Wyszogród w sezonie 2017/18 i 2018/19 Pawlak Krzysztof 2017-10-16
186 Drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach następujących kół zainteresowań: Koło nauk ścisłych, Koło informatyczne (ICT), Koło językowe, Koło artystyczne oraz warsztatów tematycznych w okresie 01.10.2017-30.06.2018 roku oraz 01.10.2018-30.06.2019 roku Pawlak Krzysztof 2017-09-14
185 „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach następujących kół zainteresowań: Koło nauk ścisłych, Koło informatyczne (ICT), Koło językowe, Koło artystyczne oraz warsztatów tematycznych w okresie 01.10.2017-30.06.2018 roku oraz 01.10.2018-30.06.2019 roku Pawlak Krzysztof 2017-08-30
184 Zakup biletów miesięcznych, szkolnych, ulgowych dla uczniów na dowożenie i odwożenie oraz opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2017-2018 oraz 2018-2019 Pawlak Krzysztof 2017-07-21
183 Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum) w sezonie grzewczym 2017-2018 Pawlak Krzysztof 2017-07-17
181 Sprzedaż zużytego mienia ruchomego Pawlak Krzysztof 2017-03-17
180 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z budynkiem gospodarczym i ogródkiem przydomowym w miejscowości Grodkowo Pawlak Krzysztof 2016-10-24
179 Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie w sezonie grzewczym 2016-2017 Pawlak Krzysztof 2016-09-30
178 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z budynkiem gospodarczym i ogródkiem przydomowym w miejscowości Grodkowo, który stanowi własność gminy Wyszogród. Pawlak Krzysztof 2016-08-12
177 Ogłoszenie wydzierżawienia Pawlak Krzysztof 2016-07-25
176 Dowóz do placówek oświatowych oraz opieka nad dziećmi z terenu Gminy Wyszogród - kompleksowa obsługa czterech tras przejazdowych autokarami w roku szkolnym 2016-2017 Pawlak Krzysztof 2016-07-14
174 Przetarg nieograniczony lokalu mieszkalnego nr 7 Pawlak Krzysztof 2016-06-17
173 Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wyszogród Pawlak Krzysztof 2016-05-17
172 Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego stanowiącego własność mienia gminnego Pawlak Krzysztof 2016-04-02
171 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Pawlak Krzysztof 2016-04-01
170 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kobylniki , która stanowi własność gminy Wyszogród. Pawlak Krzysztof 2016-01-29
169 II pisemny przetarg: udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego Pawlak Krzysztof 2016-01-13
168 Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego Pawlak Krzysztof 2015-12-01
167 Dostawy oleju opałowego lekkiego Ekoterm do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2015-08-31
166 Zaprojektowanie i wybudowanie Modernizacji systemu oczyszczania ścieków komunalnych w m. Grodkowo gm. Wyszogród Pawlak Krzysztof 2015-08-06
165 III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rybaki Pawlak Krzysztof 2015-07-09
164 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rybaki , który stanowi własność gminy Wyszogród. Pawlak Krzysztof 2015-04-29
163 urmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego, usytuowany na parterze budynku , który stanowi własność gminy w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29. Pawlak Krzysztof 2015-04-29
162 III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego, usytuowanego na parterze budynku, który stanowi własność gminy w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29. Pawlak Krzysztof 2014-10-28
161 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Wyszogród przy ul. Rybaki, które stanowią własność gminy Wyszogród Pawlak Krzysztof 2014-10-28
160 Zaprojektowanie i wybudowanie Modernizacji systemu oczyszczania ścieków komunalnych w m. Grodkowo gm. Wyszogród. Pawlak Krzysztof 2014-09-29
159 Dostawy oleju opałowego lekkiego Ekoterm do Kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2014-09-18
158 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego, usytuowanego na parterze budynku, który stanowi własność gminy w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29. Pawlak Krzysztof 2014-08-13
157 Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Wyszogród Pawlak Krzysztof 2014-07-01
156 Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Wyszogród Pawlak Krzysztof 2014-06-06
155 Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Wyszogród Pawlak Krzysztof 2014-06-04
154 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w ramach realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród. Pawlak Krzysztof 2014-05-15
153 Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko - gminnego w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2014-03-04
152 Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko - gminnego w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2014-01-27
151 Sprzedaż 2 lokali mieszkalnych Pawlak Krzysztof 2013-12-13
150 Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Wyszogród, w roku 2014/2015 - Odrzucenie ofert , unieważnienie przetargu. Pawlak Krzysztof 2013-12-11
149 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki z sięgaczem w m. Wyszogród wraz z odbudową nawierzchni” w ramach realizowanego projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród Pawlak Krzysztof 2013-10-28
148 Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko - gminnego w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2013-10-07
147 Remont drogi gminnej nr. 291547W w m. Marcjanka/Drwały o l= 2250. Pawlak Krzysztof 2013-09-27
146 Dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm do Kotłowni przy Zespole Szkół i Przychodni Rejonowej w Wyszogrodzieolej Pawlak Krzysztof 2013-09-10
145 Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko - gminnego w Wyszogrodzie I Pawlak Krzysztof 2013-08-27
144 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko-gminnego w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2013-08-14
143 Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko - gminnego w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2013-08-09
142 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w ramach realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród Pawlak Krzysztof 2013-07-19
141 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warszawskiej w miejscowości Wyszogród w ramach realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród Pawlak Krzysztof 2013-07-19
140 OBSŁUGA CZTERECH TRAS PRZEJAZDOWYCH AUTOKARAMI – NA PRZEWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W WYSZOGRODZIE Pawlak Krzysztof 2013-07-18
139 Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego Pawlak Krzysztof 2013-05-17
138 Usługa szkoleniowa - przeprowadzenie indywidualnych konsultacji doradczych i szkoleń grupowych dla uczestników projektu pn. Zmiany gospodarcze - szansą rozwoju Ziemi Wyszogrodzkiej Pawlak Krzysztof 2013-04-30
137 DOSTAWA Jednostek pływających w ramach realizowanego projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród Pawlak Krzysztof 2013-04-12
136 DOSTAWA Jednostek pływających w ramach realizowanego projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród Pawlak Krzysztof 2013-03-26
135 Zimowowe utrzymanie dróg w roku 2013 Pawlak Krzysztof 2012-12-13
134 Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród, obejmujące: część I i II Pawlak Krzysztof 2012-10-19
133 Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2012-10-17
132 Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Pawlak Krzysztof 2012-10-16
131 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Płocka 36 d, w m. Wyszogród Pawlak Krzysztof 2012-09-27
130 Przebudowa drogi gminnej nr 291505W na odcinku Rostkowice o długości 0,807m Pawlak Krzysztof 2012-09-20
129 "Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród" I Pawlak Krzysztof 2012-09-17
128 Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród Pawlak Krzysztof 2012-09-17
127 Dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm do kotłowni przy Zespole Szkół i Przychodni Rejonowej w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2012-09-14
126 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Pawlak Krzysztof 2012-07-26
125 Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2012-07-12
124 Dostawa i montaż sezonowego pomostu pływającego w Wyszogrodzie na rzece Wiśle Pawlak Krzysztof 2012-06-29
123 Sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Pawlak Krzysztof 2012-06-28
122 Nabrzeże Wiślane w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2012-06-13
121 "Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju –w Gminie i Mieście Wyszogród" w ramach realizacji projektu pt. "Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju" Pawlak Krzysztof 2012-05-09
120 Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród Pawlak Krzysztof 2012-04-17
119 Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Pawlak Krzysztof 2012-04-13
118 Wybór Animatora środowiska lokalnego w projekcie: Zmiany gospodarcze - szansą rozwoju Ziemi Wyszogrodzkiej Pawlak Krzysztof 2012-01-20
117 Nabrzeże Wiślane w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2012-01-09
116 Wybór kierownika projektu: „Zmiany gospodarcze – szansą rozwoju Ziemi Wyszogrodzkiej” Pawlak Krzysztof 2012-01-02
115 Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Wyszogród, w roku 2012 Pawlak Krzysztof 2011-12-19
114 Wybór kierownika projektu Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Pawlak Krzysztof 2011-12-15
113 Świadczenie usług edukacyjnych - przedszkolnych polegających na prowadzeniu zajęć w ramach projektu Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Pawlak Krzysztof 2011-12-14
112 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż dwóch lokali w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29. Izabela Boszko 2011-12-06
111 ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż lokali mieszkalnych w Wyszogrodzie ul. Płocka 29O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie o g ł a s z a II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych, usytuowanych na I piętrze budynku który stanowi własność gminy w Wyszogrodzie przy ul.Płockiej 29 1.Położenie ; miasto Wyszogród . 2. Nr ewid. 965/3 o pow. ogólnej 825 m. kw. 3.Stan prawny : nieruchomość stanowi własność Gminy Wyszogród , wolna od obciążeń, uregulowana w KW nr PL1P/ 000 10766/5 4.Przeznaczenie w planie zagospodarowania; Na w/w nieruchomości nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do 31 grudnia 2003 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GiM Wyszogród– obszar zabudowy mieszkaniowej - Uchwała nr. 161/XVIII/2001 Rada Gminy i Miassta Wyszogród z dnia 21.02.2001 r. 5.Cena wywoławcza lokalu nr 3 o pow. 76 m kw powierzchni użytkowej – udział w gruncie 7600/27720 - 120 000,00 złotych. 6. Cena wywoławcza lokalu nr 4 o pow. 62,60 m.kw. powierzchni użytkowej – udział w gruncie 6260/27720 – 95 000,00 złotych 7.Forma zbycia ; przetarg nieograniczony ustny. Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2012 roku o godz. 9-- , w sali Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie nr 6 I piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 5 % wartości nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu;nr. 86 9011 0005 0000 0101 2000 0020 NBS w Czerwińsku z/s. w Wyszogrodzie, w terminie do 3 stycznia 2012 r / na koncie Urzędu /. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra,zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do wpłacenia wylicytowanej wartości pomniejszonej o wpłacone wadium przed zawarciem umowy notarialnej, oraz poniesienia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sadowej. Wadium ulega przepadkowi w razie nie wpłacenia wylicytowanej należności / termin do 1 miesiąca/, oraz uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika,który wygrał przetarg. Lokale będzie można oglądać po uprzednim ugodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 24/2672631. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w UGiM Wyszogród pokój nr 8 lub pod nr tel 24/2672631. Organizator przetargu zastrzega prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż lokali mieszkalnych w Wyszogrodzie ul. Płocka 29 Izabela Boszko 2011-12-06
110 Wybór kierownika projektu Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Pawlak Krzysztof 2011-12-06
109 "Świadczenie usługi - KIEROWNIK PROJEKTU w ramach projektu Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój". Pawlak Krzysztof 2011-11-16
108 Zapytanie ofertowe na tablicę pamiątkową Pawlak Krzysztof 2011-10-13
107 II nieograniczony przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29. Izabela Boszko 2011-10-07
106 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie - ogłoszenie III Pawlak Krzysztof 2011-10-04
105 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Płocka 36 b, w m. Wyszogród Pawlak Krzysztof 2011-09-29
104 Sprzedaż udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o Pawlak Krzysztof 2011-08-26
103 Modernizacja dróg gminnych w m./ Kobylniki o długości 1680 m, gm. Wyszogród, pow. płocki Pawlak Krzysztof 2011-08-05
102 Termomodernizacja budynku Ośrodka zdrowia w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2011-07-25
101 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawy oleju opałowego lekkiego do Kotłowni przy Zespole Szkół i Przychodni Rejonowej w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2011-07-21
100 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych Pawlak Krzysztof 2011-07-21
99 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie - ogłoszenie II Pawlak Krzysztof 2011-07-07
98 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2011-06-21
97 Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Wyszogród w 2011 roku Pawlak Krzysztof 2011-05-14
96 Ogłoszenoe o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości po drugim przetargu Izabela Boszko 2011-05-02
95 Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Wyszogród w 2011 roku Pawlak Krzysztof 2011-04-29
94 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości poł. w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 57. Izabela Boszko 2011-02-22
93 Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju - w Gminie i Mieście Wyszogród Pawlak Krzysztof 2010-10-20
92 Ogłoszenie Burmistrza GiM o I nieograniczonym przetargu ustnum na sprzedaż nieruchomości poł. w Wyszogrodzie przy ul. Rebowskiej 37. Izabela Boszko 2010-10-05
91 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wilczkowie, gm. Wyszogród Pawlak Krzysztof 2010-08-27
90 Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchmości poł. w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 57. Izabela Boszko 2010-08-12
89 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rębowska 32 Pawlak Krzysztof 2010-08-10
88 OBSŁUGA CZTERECH TRAS PRZEJAZDOWYCH AUTOKARAMI - NA PRZEWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W WYSZOGRODZIE Pawlak Krzysztof 2010-07-02
87 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomo0ści poł. w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej Izabela Boszko 2010-06-25
86 Modernizacja systemu gospodarki wodno - ściekowej w Wyszogrodzie - kanalizacja starego miasta i sieć wodociągowa ul. Rybaki Pawlak Krzysztof 2010-06-22
85 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wilczkowie, gm. Wyszogród Pawlak Krzysztof 2010-05-08
84 I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości poł. w Wyszogrodzie przy ul. Rebowskiej 32. Izabela Boszko 2010-04-23
83 Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Wyszogród Pawlak Krzysztof 2010-04-15
82 Miejscowy plan zahgospodarowania przestrzennego terenu gminy Wyszogród obejmujący części solectw: Grodkowo, Bolino, Pozarzyn,Wiązówka i Rębowo Pawlak Krzysztof 2010-03-30
81 Miejscowy plan zahgospodarowania przestrzennego terenu gminy Wyszogród obejmujący części solectw: Grodkowo, Bolino, Pozarzyn,Wiązówka i Rębowo Pawlak Krzysztof 2010-02-18
80 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej. Izabela Boszko 2010-02-17
79 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej Izabela Boszko 2010-01-04
78 Urządzania Parku Miejskiego "Zamkowa" Pawlak Krzysztof 2009-11-27
77 Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego Marki FORD TRANSIT. Izabela Boszko 2009-10-13
76 Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (nie starszego niż 20 lat) dla OSP Wyszogród Pawlak Krzysztof 2009-09-30
75 Przebudowa drogi gminnej, działka nr 94, m.Ciućkowo, gm. Wyszogród, pow. płocki Pawlak Krzysztof 2009-07-31
74 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC I OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULIC: KLASZTORNEJ I OGRODOWEJ W MIEŚCIE WYSZOGRÓD Pawlak Krzysztof 2009-07-12
73 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji Gminy i Miasta Wyszogród Pawlak Krzysztof 2009-05-25
72 Konkurs PPWOW Pawlak Krzysztof 2009-02-26
71 Remont dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2009-02-18
70 Ogłoszenie Burmistrza GiM w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości poł. w Wyszogrodzie przy ul. Ogrodowej 1a. Izabela Boszko 2009-02-18
69 Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum Pawlak Krzysztof 2008-07-17
68 Przebudowa dróg gminnych o nr 291506W,291507W w m. Pruszczyn , gm. Wyszogród o długości 1810 m Pawlak Krzysztof 2008-07-15
67 Dostawa wraz z montażem wyposażenia Miejskiego Placu Zabaw "SMYK" w Wyszogrodzie Pawlak Krzysztof 2008-06-19
66 Miejski Plac Zabaw Pawlak Krzysztof 2008-06-09
65 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na budowę miejskiego placu zabaw. Izabela Boszko 2008-05-19
61 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5278 tys. EURO Pawlak Krzysztof 2008-01-16
60 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości poł. w Wyszogrodzie przy ul. Okólnej Izabela Boszko 2008-01-16
58 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu pożarniczego typ lekki dla OSP Rębowo. Izabela Boszko 2007-10-29
53 Przebudowa drogi gminnej Rębowo - Wiązówka o długości 970m Izabela Boszko 2007-06-01
52 Ogłoszenie o prztargu na sprzedaż nieruchomości poł. w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej Izabela Boszko 2007-04-27
51 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wydzierżawienie nieruchomości poł. w Wyszogrodzie Izabela Boszko 2007-04-20
47 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawe samochodu przeznaczonego do przewozu osob niepełnosprawnych Izabela Boszko 2006-10-16
44 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie - sieć wodociągowa wraz z przyłączami we wsi Ciućkowo. Izabela Boszko 2006-08-01
42 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na obsługę 4 tras przejazdowych autokarami - na przewóz dzieci do szkół w Wyszogrodzie. Izabela Boszko 2006-07-27
40 Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa drogi gminnej Kobylnik - Bziny. Izabela Boszko 2006-07-03
39 Budowa sieci i przyłączy wodociągowych w Wilczkowie i Drwałach gm. Wyszogród. Izabela Boszko 2006-05-25
30 Burmistrz GiM ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej Izabela Boszko 2005-09-05
25 Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rębowie. Izabela Boszko 2005-07-07
22 Ogłoszenie Burmistrza GiM o przetargu nieograniczonym na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach Izabela Boszko 2005-04-22
21 Burmistrz GiM Wyszogród ogłasza I nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości. Izabela Boszko 2005-04-22
20 Ogłoszenie Burmistrza GiM w Wyszogrodzie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości. Izabela Boszko 2005-04-22
19 Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego. Izabela Boszko 2005-04-22
18 Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Izabela Boszko 2005-03-23
17 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości poł. w Wyszogrodzie. Izabela Boszko 2004-11-03
16 Przetarg na sprzedaż autokaru "Autosan H9-21" Izabela Boszko 2004-09-03
15 Przetarg na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Pozarzyn,Bolino,Chmielewo Wilczkowo i Rębowo. Izabela Boszko 2004-08-26
14 Przetarg na przebudowę drogi gminnej Ciućkowo-Marcjanka Izabela Boszko 2004-08-26
13 Sprzedaż Autokaru "AUTOSAN - H9 -21" Izabela Boszko 2004-07-27
12 Obsługa trzech tras przejazdowych autokarami na przewóz dzieci do szkół w Wyszogrodzie Izabela Boszko 2004-07-09
11 Obsługa targowiska miejskiego w Wyszogrodzie Izabela Boszko 2004-03-26
9 * "Obsługa Targowiska Miejskiego w Wyszogrodzie" Izabela Boszko 2003-11-14
8 * Tankowanie przez zamawiającego oleju napędowego do własnego autokaru Izabela Boszko 2003-11-14

[Liczba odsłon: 2681301]

przewiń do góry