Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 160/XX/2009

z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Wyszogród do

Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z poz. zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:

 

§1

Gmina i Miasto Wyszogród postanawia przystąpić z dniem 01 lipca 2009 roku do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu

§2

Przedstawicielem Gminy i Miasta w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-01 09:54:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-01 09:54:29
  • Liczba odsłon: 601
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669012]

przewiń do góry