OGŁOSZENIEBurmistrza Gminy i Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości..


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr.261 poz. 2603/

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród o g ł a s z a , że z zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość mienia gminnego położona w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości o nr ewid. 905/41 o pow. 513 m 2 KW PL1P/00050285/1.

Dla w/w nieruchomości nie ma obecnie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Do 31 grudnia 2003 roku teren był jako: tereny o dominującej funkcji budownictwa mieszkaniową, wielorodzinną wraz z urządzeniami I obiektami towarzyszącymi . W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród został jest zachowany powyższy kierunek – Uchwała Nr 161/XVIII/2001 Rada Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 21.02.2001 r. .


Wartość nieruchomości 18 000,00 złotych. nettoWywieszono dnia ..............

Zdjęto................................. Burmistrz GiM Wyszogród

mgr Henryk Klusiewicz


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-08 12:14:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-08 12:14:25
  • Liczba odsłon: 602
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671430]

przewiń do góry