UGiM.6220.6.110.2012.2013.2014                                                    Wyszogród, dnia 12.05.2014 r. 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267.)

zawiadamiam

że od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.6.99.2012.2013.2014 z dnia 24.03.2014r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Farmy Wiatrowej Wyszogród, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą” wydanej na wniosek inwestora Masovia Wind Farm Sp.z o.o, ul. Postepu 17b, 02-676 Warszawa zostało wniesione odwołania przez:

- Stowarzyszenie Zwykłe „Wiatraki w Bezpiecznej Odległości” z/s Ściborowo  1, 09-460 Mała Wieś;

- mieszkańców miejscowości, Murkowo, Płock, Warszawa, Nowe Gałki, Pruszczyn, Kobylniki, Rostkowice , Słomin  (data wpływu 14.04.2014 r, 15.04.2014 r, 18.04.2014 r, 22.04.2014 r),

- Stowarzyszenia Zwykłego „Kocham Mazowsze” (data wpływu 22.04.2014 r.),

- Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” (data wpływu 24.04.2014 r.)

 

Odwołania wraz z aktami sprawy zgodnie z procedurą w trybie Kpa zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa) .

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                 

 

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.       Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

2.       Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

3.       Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

4.       Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary Nacpolsk

 

 

Po obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-15 01:53:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-15 01:55:31
  • Liczba odsłon: 614
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680782]

przewiń do góry