INFORMACJA O WYBORZE OFERTY           

 

na podstawie:

1)      ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. DZ. U. z 2016 r. poz. 1817 tekst jednolity) zwana dalej Ustawą,

2)      uchwała Nr 143/XXVI/16 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada  2016r. w sprawie ”Programu  współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, zwana dalej Uchwałą.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza

wyniki konkursu ofert:

 

w sprawie: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu

    „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"

                                              ( kwota przeznaczona na zadania 77.000,00 zł)

 

1. ,, Organizacja zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród  ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej z dofinansowaniem rozgrywek ligowych”.

 

-wpłynęła jedna oferta LKS "Stegny" Wyszogród

 

Po analizie oferty przez komisję konkursową w terminie 30.03.2017r stwierdzono jej poprawność pod względem formalno- prawnym uznając ofertę za zgodną z ogłoszonym konkursem.

Komisja oceniła ją na 35pkt

Przyznano dotację w wysokości 70.000,00zł

 

2.,, Organizacja i przeprowadzenie  imprezy sportowej  z okazji „ Dni Wisły”  lub „Obchodów Roku Rzeki Wisły” w 2017r.

-wpłynęła jedna oferta Koło Wędkarskie "Sum"

Po analizie oferty przez komisję konkursową w terminie 30.03.2017r stwierdzono jej poprawność pod względem formalno- prawnym uznając ofertę za zgodną z ogłoszonym konkursem.

Komisja oceniła ją na 43 pkt

Przyznano dotację w wysokości 2.000,00zł

 

3. „Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych”  w okresie wakacji w roku 2017.  

-wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenie "Mecenasów " Sportu Wyszogród

Po analizie oferty przez komisję konkursową w terminie 30.03.2017r stwierdzono jej poprawność pod względem formalno- prawnym uznając ofertę za zgodną z ogłoszonym konkursem.

Komisja oceniła ją na 49 pkt

Przyznano dotację w wysokości 2.000,00zł

 

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu

(kwota przeznaczona na zadanie 13.000,00zł)

        „ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ”

                - wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenie „Wokół Śniadeckiego"

                 tytuł zadania "Wyszogrodzkie obchody Dni Niepodległości "

Po analizie oferty przez komisję konkursową w terminie 30.03.2017r stwierdzono jej poprawność pod względem formalno- prawnym uznając ofertę za zgodną z ogłoszonym konkursem.

Komisja oceniła ją na 49pkt

Przyznano dotację w wysokości  6.029,00,00zł

                                                      

        „ podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz                                    d        rozwoju”

                   - wpłynęła jedna oferta „Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rakowie"

                 tytuł zadania „Turniej sołectw - Rok Rzeki Wisły"

Po analizie oferty przez komisję konkursową w terminie 30.03.2017r stwierdzono jej poprawność pod względem formalno- prawnym uznając ofertę za zgodną z ogłoszonym konkursem.

Komisja oceniła ją na 49pkt

Przyznano dotację w wysokości  6.971,00zł

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-07 12:16:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-07 12:16:29
  • Liczba odsłon: 791
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674635]

przewiń do góry