UGiM.6220.1.9.2015r                                                                                 Wyszogród, dna 30.06.2015r

 

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz.U. z 2013.,poz. 267 z późń .zm) w związku z prowadzonym postępowaniem  dotyczącym wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie  chlewni o liczbie stanowisk 1900 szt tuczników i 2 zbiorników na gnojowicę o poj. 700 m3 każdy w m. Rębowo gm. Wyszogród na działkach o nr.ewid. 410, 409”

zawiadamiam

iż termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 30 lipca 2015.

Ustalenie nowego terminu załatwienia sprawy jest uzasadnione, z uwagi na konieczność umożliwienia stronom zapoznania się z całym zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

Otrzymują;

- strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rębowo;

- tablica ogłoszeń , Gim Wyszogród;

- Wnioskodawca;

- a/a


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-07 22:21:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-07 22:21:33
  • Liczba odsłon: 568
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680680]

przewiń do góry