Uchwała nr 85/XI/2008

                                         Rady Gminy i Miasta Wyszogród

                                                  z dnia 29.02.2008 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rzdy Gminy i Miasta Wyszogród nr 74/X/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Skarbu Gminy i Miasta w formie spółki z o.o.

 

              Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn.zm./

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

 

                                                          1.

Uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy i Miasta Wyszogród wymienioną w tytule.

 

                                                          2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi GiM.

 

                                                          3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                 Przewodniczący Rady GiM

                                                                        Wyszogród

                                                                   Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-28 11:54:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-28 11:54:53
  • Liczba odsłon: 533
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674653]

przewiń do góry