Informacja o komunalizacji mienia gminnego na dzień 10 listopada 2004 r.

Wykonując ustawę z dnia 10 maja 1990 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ". Komisja inwentaryzacyjna skomunalizowała 282 nieruchomości mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji o łącznej powierzchni 54.45.54 ha.

Stanowiło to:

- 17 nieruchomości o pow. 7.38.33 ha. będącej w użytkowaniu lub zarządzie zakładów pracy.

- 225 nieruchomości o pow. 36.11.19 ha. stanowiących zasób mienia gminnego.

- 26 nieruchomości o pow. 4.42.17 ha będącej z Zarządzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

- 6 nieruchomości o pow. 6.21.31 ha. tzw. oświatowych.

Mieniem nabytym w wyniku komunalizacji Rada Gminy i Miasta Gospodaruje poprzez:

 • przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 • sprzedaż na własność
 • przekazywanie w zarząd
 • wydzierżawianie

W wieczyste użytkowanie przekazano;

 • Rolniczej Spółdzielni Handlowo Produkcyjnej o pow. 2.50 ha.
 • Banku Spółdzielczemu o pow. 0.07.14 ha.

- Banku PKO o pow. 0.03.25 ha.

 • Spółdzielni Mieszkaniowej o pow. 1.09.20 ha.
 • Osobom fizycznym 3 O działek o pow. 0.21.19 ha.
 • Polskiemu związkowi Działkowców o pow. 1.43.54 ha.

Sprzedano - przekazano:

1. 106 lokali mieszkalnych

2. nieruchomość o pow.553m" wraz z budynkiem kina.

3. trzy nieruchomości o pow. 1821 m 2 przy ul. Słonecznej.

1. 2 nieruchomości o pow. 323 m 2 przy ul. Przechodniej i Płockiej

2. 2 nieruchomości o pow. 89 m przy ul. Rębowskiej i Płockiej

3. 2 nieruchomości o pow. 261 m" przy ul. Szkolnej i Niepodległości.

4. nieruchomość o pow. 5975 m. 2 pod drogę dojazdową do mostu.

5. dokonano zamiany z użytkowania wieczystego na własność 12 dziatek o pow. 0.61.97 ha.

6. przekształcono 81 nieruchomości o pow. 5.09.36 ha. w drodze decyzji z użytkowania wieczystego na własność.

7. sprzedano 3 lokale użytkowe przy Rębowskiej i Narutowicza

8. przekazano nieruchomość o pow. 0.16.93 ha dla Starostwa Powiatowego w Placku pod Dom pomocy Społecznej.

9. sprzedano nieruchomość o pow. 0.69.77 ha. pod powiększenie Domu Pomocy Społecznej.

10. sprzedano 21 działek o pow. 1.98.25 ha. na rzecz osób fizycznych.

11. sprzedano budynek po Szkole Podstawowej we wsi Drwały wraz z nieruchomością o pow. 058 ha..

12. sprzedano 5 nieruchomości o pow. 0.60.48 ha. we wsiach Rębowo i Rakowa.

13. przekazano grunt o pow. 227 m~ przy ul. Niepodległości na rzecz RSIIP w zamian za naniesienia przy ul. Okólnej.

14. Przekazano grunt o pow. 0.2244 ha na rzecz Spółdzielni „ Budowlani ".

Oddawanie w zarząd:

1. przekazano w zarząd nieruchomości sołectwo w Ciućkowie i Rębowie. Wydzierżawiono:

1. nieruchomości o pow. 302 m 2 pod pawilony handlowe przy ul. Rębowskiej i Niepodległości.

2. nieruchomości o pow. 418m~ pod garażami.

3. nieruchomości o pow. 3.00 ha. pod działki warzywne.

Jako zadania statutowe Gmina nabyła następujące nieruchomości;

1. wykupiła nieruchomość o pow. 0.35.14 ha. /pod oczyszczalnię ścieków i drogę dojazdową/

2. wykupiono nieruchomość o pow. 0.10 ha pod budowę świetlicy w Ciućkowie.

3. Przejęto nieodpłatnie nieruchomości od AWRSP położoną we wsi Grodkowo wraz z urządzeniami wodocicigowymi /Studnia głębinowa wraz ze stacją uzdatniania wody / o pow. 0.58 ha, oraz świetlicę o pow. 0.22 ha, oraz l ha gruntów rolnych dla nauczycieli.

4. nabyto nieruchomość o pow. 0.30.15 ha. przy ul. Płockiej.

5. Przejęliśmy użytkowanie wieczyste o pow. 0.30.41 ha. od Spółdzielni Mieszkaniowej. Zwrócono grunt Skarbowi Państwa o pow. 797 m. ' zgodnie z wyrokiem NSA.

6. Wykupiono grunt o pow. 0.24.10 ha. od osób fizycznych pod budowę ulicy łączącej ul. Kościuszki z ulicą Płocką.

7. Nabyliśmy nieruchomość zabudowaną od Syndyka Wielobranżowej Spółdzielni Pracy w Wyszogrodzie o pow. 23 76 m~.

8. Wykupiono grunt o pow. 1.00 ha. pod budowę stacji we wsi Kobylniki.

9. Zwrócono nieruchomości na rzecz Gminy Żydowskiej o pow. 1.70.12 ha /cmentarz i skarpa 3 76 po synagodze /.

10. zakupiono grunt pod drogę we wsi Starzyno od SKR Wyszogród o pow. 0.35 96 ha.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-16 15:08:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-16 15:08:38
 • Liczba odsłon: 1346
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672309]

przewiń do góry