Uchwała Nr 19 /III/2011

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25 stycznia 2011 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001r. ze zm.), art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 123 z 2006r. poz. 858 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:


§1

Uchwala z dniem 1 marca 2011 roku wysokość opłaty za 1m³ wody z gminnego ujęcia wodociągowego w Wyszogrodzie, Kobylnikach, Grodkowie oraz wody zakupionej z ujęcia wodociągowego na terenie Gminy Mała Wieś w wysokości 2,60zł/m³ w tym podatek VAT.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011r.Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś Mieszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-09 10:06:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-09 10:06:00
  • Liczba odsłon: 863
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673181]

przewiń do góry