_____________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o przetargu (12.09.2019r.):


OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kobylniki, która stanowi własność gminy Wyszogród.

Podstawa sprzedaży Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 260/XLVIII/ 2018 z dnia 29 06 2018r.

I.  Położenie: Obręb Kobylniki   gm. Wyszogród.

II.  Nr działki. 309/9 o pow. 1521 m 2  i  309/10 o pow. 1520 m 2

III. Stan prawny ; Nieruchomość stanowi własność Gminy i Miasta Wyszogród, jest wolna od długów i obciążeń , uregulowana w KW nr PL1P/00064499/5

IV. Przeznaczenie w planie zagospodarowania:

W/w. nieruchomości nie mają obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku . W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród, działki położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej rolniczej ( uchwała nr 177/XXIV/2009 z dnia 29 XII 2009 roku ). Na działce nr 309/9 znajduje się słup energetyczny.

V. Cena wywoławcza nieruchomości : 

nr działki 309/9 o pow. 1521 m 2  -   30 000,00 złotych     

nr działki 309/10 o pow.1520 m2  -   39 000,00 złotych       

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

VI. Forma zbycia: przetarg nieograniczony ustny.

 

Przetarg odbędzie się 17 października 2019 roku o godz. 9, w Sali Urzędu Gminy i  Miasta  w  Wyszogrodzie, pokój nr 6, I piętro.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej nieruchomości.  Wadium należy wpłacić na konto Urzędu:

86 9011 0005 0000 0101 2000 0020  Vistula Bank Spółdzielczy

w terminie do 14 października 2019 r (pieniądze na koncie urzędu).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg. Koszty sądowo- notarialne pokrywa nabywca.

Informuje się, że uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim, we współwłasności proszony jest o przedłożenie w dniu przetargu oświadczenia współmałżonka/współwłaściciela o wyrażenie zgody na udział jego w przetargu.

VII. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie UGiM Wyszogród, pokój nr.10, pod numerem telefonu 024/ 2672633, oraz na stronie internetowej: ugimwyszogrod.bip.org.pl

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-12 13:13:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-12 13:13:54
  • Liczba odsłon: 627
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668997]

przewiń do góry