____________________________________________________________________________________
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 (16.06.2020r.):


Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych /terenowych/ do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w 2020 roku.

 

Powszechny spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku /Dz. U. 2019 r. poz. 1728/ naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych /terenowych/ dokonuje się spośród osób:
1. pełnoletnich,
2. zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród,
3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie,
5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ważne dla osób składających zgłoszenie:
1. Ze względu na to, że rachmistrz spisowy /terenowy/ będzie realizował wywiady przy pomocy 
    urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia 
    spisu, kandydat na rachmistrza powinien posiadać co najmniej podstawowe umiejętności  
    posługiwania się takimi urządzeniami.
2. Kandydat na rachmistrza spisowego /terenowego/ musi przejść szkolenie, zakończone 
    egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem  
    koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy  
    kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami,   
    którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
3. Rachmistrz spisowy /terenowy/ wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie  
    umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
4. Wynagrodzenie rachmistrza spisowego /terenowego/ ustala się jako iloczyn stawki:
a) 37,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami  
     gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
b) 20,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami 
     gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

Kandydat na rachmistrza spisowego /terenowego/ musi złożyć wypełnione zgłoszenie.

 WZÓR ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku osobiście
    w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
    lub za pośrednictwem poczty w kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”.
2. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wszelkie informacje dotyczące powszechnego spisu rolnego można uzyskać na stronach
    internetowych Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe pod nr telefonu 24/267-26-25 lub
    drogą mailową pod adresem: ugim@wyszogrod.pl

Uwaga:
Ilość gospodarstw rolnych ustalona przez GUS w oparciu o administracyjne źródła danych (w tym ARIMR) wynosi – 650.
Szacunkowa liczba gospodarstw rolnych przypadająca do zbadania (przy założeniu, że część gospodarstw zostanie spisana metodą samospisu) służąca do ustalenia liczby rachmistrzów wynosi – 480.
Planowana ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Wyszogród wynosi – 2.
Kandydaci na rachmistrzów spisowych /terenowych/podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługiwać muszą się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat


                                                                                   

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-16 12:58:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-16 12:58:07
  • Liczba odsłon: 858
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673155]

przewiń do góry