O G Ł O S Z E N I E

 

 

                Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

          Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r poz.446 z późn. zm. ), Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza co następuje;

           Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczona została do zbycia nieruchomość  gruntowa uregulowana w księdze wieczystej  KW PL1P/00063452/ 7 położona w Wyszogrodzie  o nr ewid. 286/1 o pow. 574 m,2 zgodnie z podjęta Uchwałą Rady Gminy i Miasta nr 187/XXXIV/2017 z dnia 30 06.2017 r.

Wartość nieruchomości gruntowej o nr ewid. 286/1 – 18 830,00 zł.

                                    

                W/w działka zlokalizowana jest w Wyszogrodzie, na terenie bez aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego terenu Gminy i Miasta Wyszogród – tereny upraw rolnych,pozostałe.( Uchwałą nr 177/XXIV/2009 R GiM Wyszogród z dnia 29.12.2009 r. ).

      Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1pkt. 1 i pkt. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz,Uz 2016 poz.446 z późn. zm. ) mogą składać stosowne wnioski w ciagu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia (tj do 6 września 2017 r. ).

   

Wywieszono: ...................................

Zdjęto: ......................................                

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Panek
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-26 11:19:06
  • Liczba odsłon: 649
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671320]

przewiń do góry