Uchwała nr 81/XI/2008

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Z dnia 29.02.2008r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia

gminnego położonego w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości

w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości / Dz. U. nr 261 z 2004 r. poz.2603 ze zm. U.nr.142 z 2001 r. poz. 1591 z póżn. zm./.

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje;

 

§ 1

  1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości o numerze ewidencyjnym 932 o pow. 90 m2 , nie kwalifikującej się do zagospodarowania jako odrębna nieruchomości, na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości 22 e o nr. ewid 1198.928/1,927,1 i 926/1
  2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działki stanowiącej przedmiot zbycia.

 

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                  Przewodniczący Rady GiM

                                                                       Wyszogród

                                                                    Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-28 11:40:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-28 11:40:55
  • Liczba odsłon: 700
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668966]

przewiń do góry