UCHWAŁA NR 69/IX/2007

RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 28.XI 2007 roku.

 

W sprawie: ustalenia taryf za ścieki wprowadzane do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1997 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 roku Nr. 9 poz. 43) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2006 roku Nr. 123 poz. 858) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala co następuje.

 

                                                         § 1.

Ustala się z dniem 01.02.2008r. taryfę za 1m3 ścieków odprowadzanych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych oczyszczanych w oczyszczalni w Wyszogrodzie w wysokości

2,27 zł/m3 netto.

 

                                                        § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

 

                                                        § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-12-07 09:16:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-07 09:16:20
  • Liczba odsłon: 637
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672480]

przewiń do góry