Wyszogród, dnia 2007.06.11

UGiM-7615-1/4/2007

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art.31, art.32 ust.1 pkt.1, ust.3, art.48 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /j.t Dz.U z 2006r Nr 129, poz. 902 - z późniejszymi zmianami/

 

 

zawiadamia się

 

 

że w dniu 05.03.2007   do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na zadanie
pn. „Remont budynku stacji paliw w Wyszogrodzie ul. Niepodległości   dz. nr 1105” , w związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Wniosek, został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosków prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. Wykaz ten, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. Nr 10 oraz w BIP.

Informuje się, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w ramach prowadzonego postępowania do Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie 09-450
ul. Rębowska 37 pok. Nr 10 lub na adres internetowy ugim@wyszogrod.pl w terminie od dnia 12.06.2007 do dnia 02.07.2007r.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej- ugimwyszogrod.bip.org.pl, oraz w rejonie planowanej inwestycji/ ul. Niepodległości/.

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta

KIEROWNIK REFERATU

                  Barbara Dominikiewicz

 

 

Otrzymują:

 1. Firma U-H „JRHAL” ul. Pokoju 1 09-450 Wyszogród
 2. Pani Jadwiga Piwowarczyk ul. Niepodległości 30 098-450 Wyszogród
 3. Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
 4. Inspektor ds. obsługi rady gmin, w celu umieszczenia w BIP
  i odwrotnego potwierdzenia o zamieszczonej publikacji
 5. Urząd GiM – tablica ogłoszeń + rejon planowanej inwestycji
 6. a/a
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-11 23:08:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-11 23:11:24
 • Liczba odsłon: 562
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669060]

przewiń do góry