UGiM.7021.15.A.2014                                                                            Wyszogród, dn. 05.01.2014 r.

 

                                                                              

 

Unieważnienie

 

            Zgodnie z regulaminem w sprawie dokonywania zakupu , dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro , zawiadamiamy iż postępowanie UGiM.7021.15.2014  z dnia 29.01.2014r ( zapytanie ofertowe na zadanie p.n. :„Wykonanie projektów budowlanych planowanych inwestycji drogowych w Gminie i Mieście Wyszogród na rok 2014 ”) ,  z uwagi na oczywisty błąd pisarski w w kryterium wyboru oferty ,oraz błędnym i niepełnym opisie elementów przedmiotu zamówienia zostało unieważnione.

 

                         

                                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                         Wyszogród

                                                                                                        Mariusz BieniekUGiM.7021.15.2014                                                                               Wyszogród, dn. 29.01.2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n. :

„Wykonanie projektów budowlanych planowanych inwestycji drogowych w Gminie i Mieście Wyszogród na rok 2014 ”

 

Termin składania ofert: 04.02.2014 r.

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród lub  pok. nr 8 ( II piętro ).

 

Forma składania: pisemna, za pośrednictwem faxu oraz poczty elektronicznej.

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 1400 euro.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji  ( pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych ) - ,, Remont drogi gminnej 291545W Gródkowo – Bolino o długości 5,408 km '' - nawierzchnia asfaltowa . - 2 egz

 

2.Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji  ( pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych ) - ,, Remont drogi gminnej 291514W Wiązówka – Bolino , długość odcinka 980mb '' - nawierzchnia asfaltowa.- 2 egz.

 

3.Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji  ( pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych ) - ,, Remont drogi gminnej  przez wieś w m. Kobylniki , długość odcinka 1620 mb.'' - nawierzchnia asfaltowa . - 2 egz.

 

4.Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji  ( pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych ) - ,, Remont drogi gminnej 291544 W ( ul. Zamieście ) w m. Wyszogród '' - 2 egz.

 

5. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji  ( pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych ) - Remont drogi gminnej ul. Wspólna w m. Wyszogród o długości 175 mb.” - nawierzchnia asfaltowa + chodniki. - 2 egz.

 

 Kwota powinna posiadać co najmniej kwotę netto i brutto za każdy z elementów zapytania..

 

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół przekazania pełnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi decyzjami.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można odnośnie przedmiotowego zapytania można uzyskać pod numerem telefonu 512 050 993.

 

Wymagany termin realizacji usługi - 30.09.2014 r.

 

 

                         

                                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                         Wyszogród

                                                                                                        Mariusz Bieniek


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-29 19:27:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-05 20:14:33
  • Liczba odsłon: 895
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668896]

przewiń do góry