Uchwała nr 125/XVIII/2009

                                      Rady Gminy i Miasta Wyszogród

                                                  z dnia 6.02.2009 r.

w sprawie dopłaty do 1 m 3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych dla ZGKiM Sp zo.o w Wyszogrodzie.

 

              Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm./, art 24 ust. 6 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. z 2006 roku nr 123 poz. 858 ze zmianami/

                                           Rada Gminy i Miasta ustala:

                                                             § 1.

Dopłatę do 1 m3 wody w wysokości 0,20 zł brutto.

 

                                                             § 2.

Dopłaty obejmują okres  od 1.03.2009 do 28.02.2010 r.

 

                                                              $ 3.

Dopłaty o których mowa w paragrafie 1 pokryte zostaną ze srodków własnych Gminy. 

 

                                                              $ 4.

Rozliczenie dopłat następować będzie w okresach miesięcznych tj. do dnia 5 następnego miesiąca po wystawieniu faktury za faktyczne zużycie wody.

 

                                                               $ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia z mocą obowiązującą od dnia 1.03.1009 r.

 

 

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko                             

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-26 14:10:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 14:10:51
  • Liczba odsłon: 695
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669048]

przewiń do góry