Uchwała nr127/XVIII/2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia  6.02.2009 r.


w sprawie :sprzedaży nieruchomości mienia gminnego

położonego w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości

w drodze bezprzetargowej .Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. nr 261 z 2004 r. poz.2603 ze zm. /, oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a Ustawy o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U.nr.142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm./. .

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje;


§ 1.1.Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości

położonej w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości o numerze

ewidencyjnym 905/41 o pow. 513 m. kw. , nie kwalifikującej się do

zagospodarowania jako odrębna nieruchomość, na rzecz właściciela

sąsiedniej nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul.

Niepodległości 22 o numerze ewidencyjnym 905/3.

2.Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków

zagospodarowania nieruchomości przyległej działki stanowiącej

przedmiot zbycia.


§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-25 14:44:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-25 14:44:34
  • Liczba odsłon: 717
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673056]

przewiń do góry