Uchwała Nr 5/I/2006


Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2b i ust. 2 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr.159 poz. 1547 z późn.zmianami/

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

Stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego Pana Henryka Klusiewicza do Rady Gminy i Miasta Wyszogród w okręgu wyborczym nr 7, lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL w związku z wyborem na Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 2.

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu.

                                                                   Przewodniczący Rady GiM

                                                                           Wyszogród

                                                                       Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-04 13:58:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-04 13:58:51
  • Liczba odsłon: 679
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680678]

przewiń do góry