Zawiadomienie o wyniku postępowania

                                                                                                                           Wyszogród, dn. 30.10.2015r.

 

 

ZP.271.3.2015

 

                                  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Gminy Wyszogród w sezonie 2015/2016 oraz 2016/2017”.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia co następuje:

 

1.      W dniu 22 października 2015r., komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród nr 49/2015, dokonała otwarcia ofert w przetargu prowadzonym w trybie art. 69 „zapytanie o cenę”. W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 22.10.2015r. do godz. 10:00) do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Oferowana kwota brutto

Czas reakcji

Sektor

Ilość uzyskanych punktów

1

U.S.T. Handel Żwirem

Nowy Podleck 20

09-454 Bulkowo

52 488,00 zł

58 320,00 zł

1 h

1 h

I

II

55,55 pkt

55,55 pkt

2

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ul. Szkolna 16

09-450 Wyszogród

58 750,00 zł

252 500,00 zł

1 h

1 h

IV

V

100,00 pkt

100,00 pkt

3

Usługi Transportowe

Roman Cieszewski

Łazęki 7

09-162 Nacpolsk

23 328,00 zł

25 920,00 zł

1 h

1 h

I

II

100,00 pkt

100,00 pkt

4

REN-TRANS

Renata Zych

Drwały 5

09-450 Wyszogród

91 368,00 zł

0,5 h

IV

71,44 pkt

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR

Juliopol 96

96-512 Młodzieszyn

27 000,00 zł

48 800,00 zł

1 h

1 h

II

III

96,80 pkt

100,00 pkt

6

Usługi Rolnicze

Zbigniew Tatarka

Ul. Klasztorna 26

09-450 Wyszogród

29 160,00 zł

1 h

I

84,00 pkt

7

Firma Usługowa

Adam Rynkiewicz

Rakowo 19

09-460 Mała Wieś

75 200,00 zł

1 h

IV

82,50 pkt

 

2.      Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów: cena 80%, oraz czas reakcji do 20%.

3.      Po przeanalizowaniu rzeczonych ofert, jako najkorzystniejsze uznaje się następujące oferty:

 

SEKTOR I: oferta nr 3 – Usługi Transportowe Roman Cieszewski, Łazęki 7, 09-162 Nacpolsk

Kwota brutto: 23 328,00 złotych;

 

SEKTOR II: oferta nr 3 – Usługi Transportowe Roman Cieszewski, Łazęki 7, 09-162 Nacpolsk

Kwota brutto: 25 920,00 złotych;

 

SEKTOR III: oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR, Juliopol 96, 96-512 Młodzieszyn;

Kwota brutto: 48 800,00 złotych;

 

SEKTOR IV: oferta nr 2 – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szkolna 16, 09-450 Wyszogród;

Kwota brutto: 58 750,00 złotych;

 

SEKTOR V: oferta nr 2 – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szkolna 16, 09-450 Wyszogród;

Kwota brutto: 252 500,00 złotych.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-02 15:50:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-02 15:50:14
  • Liczba odsłon: 653
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680692]

przewiń do góry