Uchwala Nr 185/XXV/2010

                              Rady Gminy i miasta Wyszogród

                                     z dnia 25.II.2010 roku

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny / tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r ze zm./, art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków / Dz. U. Nr. 123 z 2006 roku, poz. 858 ze zm. / Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się z dniem 1 marca 2010 wysokość opłaty za 1 m 3 ścieków odprowadzanych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych oczyszczanych w oczyszczalni ścieków komunalnych w Wyszogrodzie

w wysokości 3,00 / m3 w tym podatek VAT.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 roku.


Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-16 08:12:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-16 08:12:31
  • Liczba odsłon: 566
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674514]

przewiń do góry