___________________________________________________________________________________
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym (10.08.2020r.):

Wyszogród, dnia 10.08.2020 r. 

UGiM.6733.5.2020

 

Obwieszczenie

o zebranym materiale dowodowym

 

Działając zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2020.256.t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020.293.t.j.) w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie zagospodarowania części  terenu na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Wyszogród: 152 – obręb Wilczkowo niniejszym informuje, że:

·         został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

·        został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym obwieszczeniu.

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy a także wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów oraz zgłosić uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7.30-15.30) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat  

___________________________________________________________________________________
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (09.07.2020r.):

 

UGiM.6733.5.2020

Wyszogród, dnia 09.07.2020r  

 

OBWIESZCZENIE

o   wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r poz. 256 z   późn. zm.)   oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z   2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamia się

iż w dniu 09.07.2020r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie zagospodarowania części   terenu na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Wyszogród: 152 – obręb Wilczkowo.

 

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona GortatInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-10 10:24:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-10 09:26:14
  • Liczba odsłon: 663
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680803]

przewiń do góry