Uchwała nr 140/XVIII/2009

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 6 lutego 2009 r.


w sprawie poprawy sytuacji ekonomicznej rolników .


Na podstawie art.18 ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.nr.142 z 2001 r. poz. 1591 z póź. zm. ) .

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje;§ 1.


Rada Gminy i Miasta Wyszogród oczekuje od Rządu Rzeczpospolitej Polskiej podjęcia pilnych prac w celu poprawienia sytuacji finansowej rolników poprzez wprowadzenie


 • dopłat do produkcji rolnej na poziomie starych członów Unii.

 • interwencji skupu płodów rolnych

 • uproszczenie wniosków o środki unijne.

§ 2.


Aktualne przepisy prawne nie sprzyjają niezbędnej konkurencyjności na rynku europejskim.


§ 3.


Uchwałę przekazuje się:


 1. Parlamentarzystom RP

 2. Ministrowi Rolnictwa Rozwoju Wsi

 3. Ministrowi Finansów

 4. Krajowej Radzie Izb Rolniczych

 5. Mazowieckiej Izbie Rolniczej

 6. Mazowiecka Izba Rolnicza Oddział w Płocku

 7. Zarządowi Powiatu Płockiego


§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród


§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie


Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową i niezadowolenie rolników, uważamy że konieczna jest pomoc wspieraniu rolników poprzez tworzenie prawa powodującego równe traktowanie rolników na rynku europejskim.

Dlatego zwracamy się z apelem o podjęcie działań mających na celu uproszczenie procedur, pomoc państwa zmierzającą do ujednolicenia produkcji rolniczej w takim samych zakresie jak w krajach starych członów Unii.


Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-25 13:44:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-25 13:44:50
 • Liczba odsłon: 719
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671307]

przewiń do góry