Uchwała Nr 120/XVII/08

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 18 grudnia 2008 roku.

 

w sprawie intencji przystąpienia do uczestnictwa w projektach kluczowych, realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, pod nazwą:
I. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" oraz

II. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:

§ 1

  1. Rada Gminy i Miasta wyraża zgodę na uczestnictwo Gminy i Miasta Wyszogród w projektach kluczowych, realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, pod nazwą:

I. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" oraz

II. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do podpisania stosownych dokumentów związanych z realizacją projektów na obszarze Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-12 12:34:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-12 12:34:56
  • Liczba odsłon: 547
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674599]

przewiń do góry