Uchwała nr 122/XVII/2008

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 18 grudnia 2008 roku.

w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego położonego w Wyszogrodzie przy ul. Ogrodowej w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art.37 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 261 z 2004 roku poz. 2603 ze zm. Oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a Ustawy o samorządzie gminnym / j.t. Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul. Ogrodowej o numerze ewidencyjnym 1183/1 o pow. 187 m.kw., nie kwalifikującej się do zagospodarowania jako odrębna nieruchomość, na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul. Ogrodowej 25 a o numerze ewidencyjnym 1025.
  2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-13 08:26:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-13 08:26:19
  • Liczba odsłon: 543
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674502]

przewiń do góry