O G Ł O S Z E N I E


    Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w ramach dodzielenia do sąsiedniej działki będącej własnością Gminy Wyszogród .

          Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U 2015 poz.782)  Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ogłasza co następuje;
           Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczona została do sprzedaży  nieruchomość niezabudowana posiadająca KW PL1P/00061600/6 położona w obrębie Wyszogród  gm. Wyszogród  o nr ewid.  980/2 o pow. 0,0250  ha.
    Na w/w nieruchomościach nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej w zabudowie staromiejskiej.( Uchwała Nr 177/XXIV/2009 z dnia 29.XII.2009 roku. )

Wartość nieruchomości  7 950,00 netto .
Uwaga:
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz,U 2015 poz.782) mogą składać stosowne wnioski w ciagu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

Wywieszono............................
Zdjęto .....................................


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Panek
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 05:41:12
  • Liczba odsłon: 749
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671276]

przewiń do góry