OGŁOSZENIE


Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego, usytuowanego na parterze budynku, który stanowi własność gminy w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29.

Podstawa sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 46/V/2011 z 13.06.2011 r

I Położenie : miasto Wyszogród przy ul. Płockiej 29 .

II. Nr ewid. 965/3 o pow. ogólnej 825 m 2

III.Stan prawny ; Nieruchomość stanowi własność Gminy Wyszogród jest

wolna od długów i obciążeń , uregulowana w KW nr PL1P/00010766/5

IV.Przeznaczenie w planie zagospodarowania:

Dla w/w. nieruchomości nie ma obecnie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,

który obowiązywał do 31 grudnia 2003 roku. W studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego GiM Wyszogród – obszar zabudowy mieszkaniowej –

Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 161/XVIII/2001 z dnia 21.02.2001 r.

  V. Cena wywoławcza nieruchomości :

  Lokal nr 1 o pow. 76 m.kw. powierzchni użytkowej – udział w gruncie 7600/27720 – wartość rynkowa nieruchomości 99 888,00 złotych.

  Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny

  wywoławczej.

  VI. Forma zbycia: przetarg nieograniczony ustny.

Przetarg odbędzie się 25 listopada 2014 roku o godz. 9-,- w Sali Urzędu

Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 6 I piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości

5 % wartości nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu 86 9011 0005 0000 0101

2000 0020 Vistula Bank Spółdzielczy w terminie do 21 listopada 2014 r (na koncie).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a wadium wpłacone

przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia

nieruchomości

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez

uczestnika, który wygrał przetarg. Koszty sądowo- notarialne pokrywa nabywca.

Informuje się, że uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim, we współwłasności

proszony jest o przedłożenie w dniu przetargu oświadczenia współmałżonka/współwłaściciela

o wyrażenie zgody na udział jego w przetargu.

VII. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania

przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w UGiM Wyszogród, pokój nr.10 , pod numerem telefonu 024/ 2672633 oraz na stronie internetowej www.ugimwyszogrod@bip.org.pl


Wywieszono ........................


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-24 07:53:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-24 07:53:55
 • Liczba odsłon: 558
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681374]

przewiń do góry