Uchwała nr 164/XXI/2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29 września 2009 r.


w sprawie :sprzedaży nieruchomości mienia gminnego

położonego w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości

w drodze bezprzetargowej .Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. nr 46 poz.543 z 2000 r. ze zm. /, oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a Ustawy o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U.nr.142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm./. .

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje;


§ 1.1.Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości

położonej w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości o numerze

ewidencyjnym 1157/21 o pow. 502 m. kw. , nie kwalifikującej się do

zagospodarowania jako odrębna nieruchomość, na rzecz właściciela

sąsiedniej nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul.

Niepodległości 54 o numerze ewidencyjnym 1358

2.Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków

zagospodarowania nieruchomości przyległej działki stanowiącej

przedmiot zbycia.


§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady giM

Wyszogród

Józef Zbigniew BoszkoInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-13 13:13:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-13 13:13:50
  • Liczba odsłon: 593
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674533]

przewiń do góry