K O M U N I K A T

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 104 Kpa, art. , art.46a ust.1,7 pkt. 4, art. 48 ust.2 pkt 1, art. 56 ust.2, ustawy Prawo ochrony środowiska /Dz.U, Nr 62, poz.627 – z późniejszymi zmianami/ oraz § 3 ust.1 pkt 41 lit. c, § 5, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U, Nr 257, poz. 2573 – z póź. zm./ Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie informuje, że w dniu 26.04.2006r została wydana decyzja przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak UGiM-7615-5/3/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn; „Wykonanie ujęcia wód podziemnych, wraz z niezbędnymi urządzeniami-pompa i armaturą na terenie swojego gospodarstwa rolnego w miejscowości Chmielewo, gmina Wyszogród, powiat płocki”.

Powyższa decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. Nr 10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – ugimwyszogrod.bip.org.pl.

                                                            Z up. Burmistrza Gminy i Miasta

                                                                    Kierownik Referatu

                                                                  Barbara Dominikiewicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-04 09:42:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-04 09:42:55
  • Liczba odsłon: 716
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681392]

przewiń do góry