Uchwała Nr 74/X/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 19 grudnia 2007r.

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Skarbu Gminy i Miasta w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit f/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( j.t Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz, 1591 – z późn. zm ), art. 9, 12 ust, 22 ust 1 i 23 ust 1,2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U z 1997 r. Nr 9, poz 43 – z późn. zm ).

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

&1.

Utworzyć jednoosobową spółkę Skarbu Gminy i Miasta zorganizowaną, jako spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością.

&2.

  1. Ustalić wysokość kapitału zakładowego spółki na kwotę 27 000 000 zl /słownie dwadzieścia siedem milionów złotych/, na którą to wartość składają się składniki majątkowe zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  2. Ustalić, iż w/w kapitał zakładowy podzielony zostanie na 270.000 udziałów, zaś wartość jednego udziału wynosić będzie 100 zł (sto złotych).
  3. Pracownicy likwidowanego zakładu budżetowego stają się z chwilą przekształcenia pracownikami spółki.

& 3.

Przyjąć akt założycielski spółki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

&4.

Zobowiązać Burmistrza Gminy i Miasta jako zgromadzenie wspólników spółki – do podjęcia przewidzianych prawem działań celem zarejestrowania spółki.

& 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

&6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                              Przewodniczący Rady GiM

                                                                    Wyszogród

                                                               Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-10 13:22:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 13:22:54
  • Liczba odsłon: 681
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672048]

przewiń do góry