KOMUNIKAT

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Na podstawie art.104 KPA art.46 ust.1, art. 46a ust.1 i 7 , art. 48 ust.2 pkt 1. art.56 ust.2 i 3 Prawo Ochrony Środowiska / Dz.U. Nr.62 poz.627 z późn.zm. oraz § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz.U. Nr.257 poz. 2573 z późn.zm./ Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie informuje, że w dniu 16.03.2006 r. została wydana decyzja znak: UGIM-7615-3/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr.22268 działka nr. 81 m. Kobylniki gm. Wyszogród, powiat płocki”.

Powyższa decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie GiM w Wyszogrodzie pok. Nr.10

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu GiM w Wyszogrodzie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – ugimwyszogrod.bip.org.pl

                                                               Z up. Burmistrza Gminy i Miasta

                                                                          Kierownik Referatu

                                                                        Barbara Dominikiewicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-16 11:12:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-16 11:12:14
  • Liczba odsłon: 798
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674907]

przewiń do góry