UCHWAŁA nr 41/IV/2011

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 30.03.2011 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012roku
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420),
Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:§ 1


Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 rok.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.
§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr ………….……….

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 25 luty 2010rw sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420),
Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:§ 1


Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.
§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-19 11:50:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 11:50:45
  • Liczba odsłon: 517
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671969]

przewiń do góry