UCHWAŁA Nr 109/XVI/2008

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                          z dnia 12. XI. 2008 roku

  w sprawie: stawek dziennej opłaty targowej .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt. 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

 

Rada Gminy i Miasta Wyszogród postanawia:

 

§ 1

Ustalić dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

 1. Za sprzedaż z samochodu ciężarowego - 23,00 zł
 2. Za sprzedaż z samochodu ciężarowego z przyczepą - 33,00 zł
 3. Za sprzedaż z samochodu osobowego, osobowo-towar. - 13,00 zł
 4. Za sprzedaż z ciągnika z przyczepą - 6,00 zł
 5. Za sprzedaż ze straganu, stoiska - 13,00 zł
 6. Za sprzedaż z autobusu, samochodu „ Żuk” - 13,00 zł
 7. Za sprzedaż z wozu konnego - 3,00 zł
 8. Za sprzedaż z ręki - 6,00 zł
 9. Za sprzedaż zwierząt

- bydło od szt. - 6,00 zł

- konie od szt. - 13,00 zł

- trzoda chlewna niezależnie od ilości szt. - 3,00 zł

 

§ 2

Opłata targowa uiszczana będzie w dniu sprzedaży.

 

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

 

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 11/II/2006 z dnia 7 grudnia 2006roku

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-26 08:53:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-26 08:53:18
 • Liczba odsłon: 691
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671246]

przewiń do góry