O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Burmistrza Gminy  i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu przedłużenia umowy najmu nieruchomości menia gminnego pomieszczenia użytkowego obecnemu najemcy na kolejny okres 5 lat pod sklepik spożywczy na hali sportowej w Wyszogrodzie.

           

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2016  poz.2147).

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została na wynajęcie na kolejny okres 5 lat obecnemu najemcy pomieszczenia użytkowego w Miejsko-Gminnej Hali Widowiskowo- Sportowej w Wyszogrodzie usytuowanej na działce  o nr ewid. 1172/2 o pow. 20 m2  , zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 159/XXVIII/2017 z dnia 27 stycznia  2017 r.

 

Wartość najmu miesięcznie 160,00 złotych brutto.

 

W/w działka zlokalizowana jest w Wyszogrodzie , na terenie bez aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu gminy i miasta Wyszogród ( zatw. Uchwałą nr 177/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.12.2009 r.) -  teren oświaty.                                

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U 2016 poz.2147 ) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

 

Wywieszono ;...........................

Zdjęto;.......................................

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-12 07:28:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-12 07:28:15
  • Liczba odsłon: 598
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681273]

przewiń do góry