O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr.261 poz. 2603 z późn. zm. /

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została do bezpłatnego przekazania nieruchomość niezabudowana o nr ewid. 965/5 o pow. 762 m 2 położona w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej, uregulowana w KW nr PL1P/00010766/5, na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia i Transportu Sanitarnego w Płocku pod budowę Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Dla w/w nieruchomości nie ma obecnie planu zagospodarowania przestrzennego. Do 31 grudnia 2003 roku teren był jako; częściowo pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wydzielonych działkach i tereny przychodni z zielenią towarzyszącą i parkingami . W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród został zachowany powyższy kierunek – Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 21.02 2001 nr. 161/XVIII/2001

Na w/w nieruchomość została podjęta Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród dnia 29 września 2009 r. nr 166/XXI/2009.

Wartość przekazywanej nieruchomości wynosi 37 338,00 złotych netto.

 

 

Wywieszono dnia ................................

Zdjęto dnia....................................                       Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                    Wyszogród

                                                                               Henryk Klusiewicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-23 12:35:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-23 12:35:36
  • Liczba odsłon: 685
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681192]

przewiń do góry