Uchwała Nr 17/III/2011

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25.01.2011 r.


w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady GiM Wyszogród na 2011 rok.Na podstawie art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§.1.

Zatwierdza plan pracy Komisji:

1. Rewizyjnej,

2. Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich,

3. Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w brzmieniu załączników nr.1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.


§.2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady GiM.

                                                     §.3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś Mieszkowski

Plan pracy Komisji Rewizyjnej
na 2011 rok.L.p.

Tematyka posiedzeń


Termin

Uwagi

1.

1.Opracowanie planów pracy Komisji

2.Zaopiniowanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

3.Opracowanie harmonogramu modernizacji dróg gminnych i powiatowych

Styczeń
2.

1. Ocena działalności ZGK Spółka z o.o.

2. Posiedzenie wyjazdowe w sprawie funkcjonowania targowicy miejskiej.

Luty


3.


 1. 1.Kontrola realizacji budżetu GiM za 2010 r.

2.Informacja nt. wdrożenia Lokalnego Programu Oszczędnościowego dla GiM Wyszogród.

Marzec4.

 1. Sporządzenie wniosku o absolutorium dla Burmistrza GiM Wyszogród.

Kwiecień5.

 1. Informacja nt. funkcjonowania obiektów sportowych, dotychczasowa działalność i zamierzenia na najbliższy okres oraz ich przygotowanie do nadchodzących wakacji

Maj6.

 1. Ocena działalności MGOPS w Wyszogrodzie z uwzględnieniem wydatków ze środków samorządowych

Czerwiec


7.

1.Ocena działalności Biblioteki Samorządowej pod względem wykorzystania dotacji samorządowej dla w/w jednostki.

2. Ocena działalności i funkcjonowania hali sportowej z uwzględnieniem wpływów za jej wynajem.

Lipiec lub

Sierpień8.

 1. Kontrola realizacji budżetu GiM za I półrocze 2011 r.


Wrzesień


9.
10.
11.

1. Zaopiniowanie wysokości stawek podatkowych na 2012 rok1.Zaopiniowanie projektu budżetu GiM na 2012 rok.Zatwierdzenie budżetu GiM na 2012 rok.

Październik
Listopad
Grudzień
 


Plan pracy Komisji Komunalnej i Spraw

Obywatelskich na 2011 rok.L.p.

Tematyka posiedzeń


Termin

Uwagi

1.

1.Opracowanie planu pracy Komisji . 2.Zaopiniowanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

3.Opracowanie harmonogramu modernizacji dróg na terenie GiM Wyszogród.

Styczeń2.1.Posiedzenie wyjazdowe w sprawie funkcjonowania targowicy miejskiej.

2. Przygotowanie do procesu prywatyzacji ZGK Sp. zo.o w Wyszogrodzie.

Luty
3.

1. Informacja ut. bezpieczeństwa i porządku

publicznego na terenie GiM Wyszogród.

2. Informacja nt. wdrożenia Lokalnego Programu Oszczędnościowego na terenie GiM.

Marzec4.

1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za 2010 r.


Kwiecień5.

 1. Informacja ut. oświaty, funkcjonowania obiektów sportowych, dotychczasowa działalność, zamierzenia na najbliższe lata oraz przygotowanie do nadchodzących wakacji.

Maj6.

 1. Informacja nt. opieki społecznej z uwzględnieniem wykorzystania dotacji samorządowej na pomoc społeczną.

Czerwiec


7.

1. Działalność OSP na terenie GiM Wyszogród

z uwzględnieniem wykorzystania przyznanych dotacji.

Lipiec

Sierpień8.

 1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za I półrocze 2011 r.


Wrzesień
9.10.
11.

 1. Zaopiniowanie wysokości stawek podatkowych na 2012 rok.
 1. Zaopiniowanie projektu budżetu GiM na 2012 rok.1. Zatwierdzenie budżetu GiM na 2012 rok

Październik

Listopad
GrudzieńPlan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju

Gospodarczego i Budżetu na 2011 rok.L.p.

Tematyka posiedzeń


Termin

Uwagi

1.

1.Opracowanie planów pracy

2.Zaopiniowanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

3. Opracowanie harmonogramu modernizacji dróg na terenie GiM Wyszogród.

Styczeń
2.

1.Posiedzenie wyjazdowe w sprawie funkcjonowania targowicy miejskiej.

2. Przystąpienie do procesu prywatyzacji ZGK Spółka z o.o w Wyszogrodzie.

Luty
3.


1. Informacja nt. wdrożenia Lokalnego ProgramuOszczędnościowego na terenie GiM Wyszogród.

Marzec4.

1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za 2010 r.


Kwiecień5.

 1. Informacja nt oświaty, funkcjonowania obiektów sportowych, dotychczasowa działalność i zamierzenia na najbliższy okres oraz przygotowanie do nadchodzących wakacji.


Maj6.

 1. Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.


Czerwiec


7.

1. Informacja nt. ochrony zdrowia w tym analiza umowy dzierżawnej budynku przychodni pod potrzeby służby zdrowia.


Lipiec lub

Sierpień8.

 1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za I półrocze 2011 r. ze szczególnym uwzględnienie dochodów własnych gminy oraz środków pozyskanych z zewnątrz.


Wrzesień
9.10.11.

 1. Zaopiniowanie wysokości stawek podatkowych na 2012 rok.
Zaopiniowanie projektu budżetu GiM na 2012 rok.Zatwierdzenie budżetu GiM na 2012 rok.

Październik

ListopadGrudzień
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-09 09:44:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-09 09:52:47
 • Liczba odsłon: 640
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671288]

przewiń do góry