UCHWAŁA Nr 65/IX/2007

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                              z dnia 28.XI.2007 r.

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako obliczenia

podstawy podatku rolnego na terenie gminy w 2008 roku.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. Nr.142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm./, art.6 ust.3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /t.j. Dz. U. z 2006 r.Nr.136 poz.969 z późn. zm./

 

Rada Gminy i Miasta postanawia:

 

                                                      § 1

W oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. (M.P. Nr. 77 poz. 831 ) obniżyć cenę skupu żyta do wysokości 32,00 zł za 1dt /1 q/.

                                                     § 2

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

 

 

                                                     § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-12-07 08:58:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-07 08:58:35
  • Liczba odsłon: 965
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675067]

przewiń do góry