Uchwała nr 86/XII/2012

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 20 stycznia 2012 r .

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia gminnego położonego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. nr.142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami./, oraz art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.z 2010 r. Dz.U. nr. 102 poz. 651 z późn. zm).

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje;

 

§ 1.

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród na wynajęcie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat dotychczasowemu najemcy „Centrum Medycznemu BMC Spółka zoo”. pomieszczeń położonych na parterze o łącznej pow.245 m. kw. budynku ( dawnego Ośrodka Zdrowia) przy ul. Płockiej 29 usytuowanej na działce o nr ewid. 965/4 o pow. 2733 m. kw. na cele związane ze świadczeniem usług ochrony zdrowia dla mieszkańców Miasta i Gminy Wyszogród.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-09 12:15:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczurowska Agata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-09 10:31:55
  • Liczba odsłon: 1007
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674572]

przewiń do góry