UGiM.6220.6.6.2014.2015                                                        Wyszogród, dnia 16.04.2015r

Obwieszczenie
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.),
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 21.07.2014r. Pana Marka Fabianowicza  o wycofanie wniosku z dnia 15.04.2015r. i umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku inwentarskiego – chlewni na obszarze istniejącej zabudowy zagrodowej na własnej działce o nr.ewid. 365 w m. Rębowo” została wydana decyzja nr UGiM.6220.6.5.2014.2015  z dnia 16.04.2015r o umorzeniu przedmiotowego postępowania.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowskiej 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30-15.00 w dniach poniedziałek-piątek.

    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-20 20:37:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-20 20:37:27
  • Liczba odsłon: 687
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673183]

przewiń do góry