Uchwała Nr 78/XI/2008

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

                                                 z dnia 29.02.2008 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady GiM na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001 r. z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§.1.

Zatwierdza plan pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr.1 do niniejszej uchwały.

§.2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady GiM.

§.3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

                                                                        Józef Zbigniew Boszko

Załącznik nr 1 do uchwały nr 78/XI/2008


Plan pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2008 rok.

Lp. Tematyka obrad Termin

I. 1. Informacja nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz luty

na temat funduszy strukturalnych dla rolnictwa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

II. 1.Sprawozdanie z wykonania budżetu GiM za 2007 rok. kwiecień

    • absolutorium dla Burmistrza GiM.

2. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego

na terenie GiM Wyszogród.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

III. 1.Ocena sytuacji w oświacie oraz prognozy na rok szkolny czerwiec

2006/2007 oraz przygotowanie placówek oświatowych,

organizacji sportowych i klubu środowiskowego do

nadchodzących wakacji.

2. Informacja nt. ochrony zdrowia na terenie GiM Wyszogród.

------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. 1.Ocena realizacji budżetu GiM za I półrocze 2008 roku. wrzesień

2. Ocena działalności MG Biblioteki Samorządowej.

3. Ocena działalności MGOPS w Wyszogrodzie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

V. 1. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i październik

Uzależnień.

2. Ocena działalności ZGKiM w Wyszogrodzie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. 1. Analiza i zatwierdzenie stawek podatkowych na 2009 r. listopad

  1. Informacja nt. projektu budżetu GiM Wyszogród na 2009 rok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. 1. Zatwierdzenie budżetu GiM na 2008 rok. grudzień

-------------------------------------------------------------------------------------------------Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-28 09:38:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-28 09:40:39
  • Liczba odsłon: 635
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675034]

przewiń do góry