UGiM.6220.3.6 .2015                                                                          Wyszogród, dnia 20.08.2015r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w powiązaniu z  art. 9 i 10 § 1 k.p.a  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa chlewni o liczbie stanowisk 1500 sztuk dla tuczników w m. Rębowo gm. Wyszogród, dz. o nr.ewid. 367” informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37,  pokój nr 3, Tel. 24 267 26 15

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- strony postępowania wg rozdzielnika sprawy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rębowo;

- tablica ogłoszeń i BIP GiM  Wyszogród;

- Wnioskodawca;

- a/a

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-20 15:01:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-20 15:01:53
  • Liczba odsłon: 587
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671471]

przewiń do góry