OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  ogłasza I nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wyszogród , która stanowi własność gminy Wyszogród.

Podstawa sprzedaży Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 139/XXV/2016 z dnia 28 października 2016 r.

    I .  Położenie : Obręb Wyszogród  ul.Mickiewicza gm. Wyszogród .

    II.  Nr ewid. 233/9 o pow. 854 m2

III. Stan prawny ; Nieruchomość stanowi własność Gminy i Miasta Wyszogród,

          jest wolna od długów i obciążeń , uregulowana w KW nr PL1P/00073249/4

    IV.Przeznaczenie w planie zagospodarowania:

        W/w. nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego planu zagospoadarowania , który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku . W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogrod , działka położona jest na terenach usługowych ( uchwała nr 177/XXIV/2009 z dnia 29 XII 2009 roku )

   V. Cena wywoławcza nieruchomości : 

nr ewid. 233/9 o pow. 854 m 2    -  59 182,00 złotych           

          Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny   

          wywoławczej.

  VI. Forma zbycia: przetarg nieograniczony ustny.

       Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku o godz. 9,- w Sali Urzędu

       Gminy i  Miasta  w  Wyszogrodzie pokój nr 6 I piętro.

       W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości                              

        5 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu  86 9011 0005

        0000 0101 2000 0020  Vistula Bank Spółdzielczy w terminie do 14 kwietnia  2017 r ( pieniądze na  

        koncie ).

        Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a wadium wpłacone         

        przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia       

        nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej  

        przez uczestnika, który wygrał przetarg. Koszty sądowo- notarialne pokrywa nabywca.

        Informuje się, że uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim, we współwłasności         

        proszony jest o przedłożenie w dniu przetargu oświadczenia współmałżonka/współwłaściciela  

       o wyrażenie zgody na udział jego w przetargu.

VII. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega  prawo unieważnienia przetargu bez  podania

      przyczyny.  

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w UGiM  Wyszogród, pokój nr.10 , pod numerem telefonu 024/ 2672633,  oraz na stronie internetowej www.ugimwyszogrod@bip.org.pl

 

Wywieszono ........................

 

 

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-15 17:37:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-15 17:37:57
  • Liczba odsłon: 661
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673201]

przewiń do góry