O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu nieograniczonego położonej w obrębie Kobylniki gm. Wyszogród, stanowiącej własność Mienia Gminy i Miasta Wyszogród.


Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j t. Dz.U. z 2018 poz. 121), Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ogłasza co następuje;


Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczone zostały do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone w obrębie Kobylniki gm. Wyszogród o nr 309/9 o pow. 1521 m 2 i nr 309/10 o pow. 1520 m 2 uregulowanej w KW PL1P/00064499/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku, zgodnie z podjętą Uchwałą nr 260/XLVIII/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2018 r.


Wartość nieruchomości gruntowych o nr 309/9 - 30 000,- złotych,

nr 309/10 - 39 000,- złotych

Na w/w. nieruchomościach nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku . W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród nieruchomości położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej rolniczej ( Uchwała Nr 177/XXIV/2009 RGiM Wyszogród z dnia 29.XII.2009 roku. )


Uwaga

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1 w związku z art.34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. , o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 poz.121) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.


Wywieszono; ……………………………..

Zdjęto ………………………………………..

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-11 09:10:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-11 09:10:40
  • Liczba odsłon: 658
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681396]

przewiń do góry