Uchwała nr 217/XXIX/2010

  Rady Gminy i Miasta Wyszogród

              z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu położonego

w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 57.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a Ustawy o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. nr.142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami./ oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm./

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje;§ 1.Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej mienia gminnego

1 o numerach ewid. 855/11 i 855/6 o pow. ogólnej 1521 m 2 ,

oraz działek pod pod kioskami handlowymi

o numerach ewidencyjnych

1. 855/8 o pow. 48 m 2

 1. 855/9 o pow. 31 m 2

 2. 855/10 o pow. 56 m 2

 3. 855/12 o pow. 21 m 2

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-18 13:45:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-18 13:45:35
 • Liczba odsłon: 616
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669045]

przewiń do góry