Uchwała nr 84/XI/2008

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Z dnia 29.02.2008 r.

 

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego w Wyszogrodzie

kolejny okres 3 lat.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a Ustawy o samorządzie gminnym / j.t. dz. U. nr 141 z 2001 r. poz. 1591 z póżn zm./,

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wyraża zgodę na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego, części działki o nr ewidencyjnym 1004 położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej pod istniejącym kioskiem handlowym.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                             Przewodniczący Rady GiM

                                                                   Wyszogród

                                                               Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-28 11:45:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-28 11:45:58
  • Liczba odsłon: 660
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674697]

przewiń do góry