UGiM.271.18.SOD.2018

 

 

Wyszogród, dn. 27.06.2018r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774 321 14 07,

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,, Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w Wyszogrodzie – stolarka okienna i drzwiowa”

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 I. Poprawa warunków technicznych i doświetlenia poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na hali sportowej.

 

W ramach działania nr 2 wykonane zostaną prace remontowo- budowlane polegające na :

- wymianie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę o podwyższonej termiczności przenikalności światła:

- demontażu istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w sali głównej hali sportowej oraz montaż nowej stolarki wraz obróbką:

II.

a)Okna  18 szt  o wymiarach 1165x2030

 

System                                   Ideal 4000

kolor :                        biały z czarną uszczelką

Ościeżnica                  140000 ościeżnica NEU(gł. 85 mm, wys. 70 mm, 6 k)

Listwa przyszybowa                        Listwa ROUND- LINE

Konfiguracja ściany               wymiary klienta

dekompresja ramy góra                      tak

Słupek                                   140041 STANDARD 84 mm

Skrzydło 1                 Fix w ramie

Panel                          Poliweglan

Grubość POLIWEGLANU   24 mm

Skrzydło 2                 140020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE  77 mm

Panel                          Poliweglan

Grubość POLIWEGLANU   24 mm

Okucie                                   Zamykacz naświetli ręczny

Obsługa zamykacza               Dźwignia

Położenia siłownika               u boku

sposób montażu zamykacza    Zamykacz bez rączki dźwigni

z dźwignią

Współczynnik termiczny     współczynnik termiczny nie mógł być obliczony

Waga jednostkowa                 43,1 kg

Akcesoria                                                                 Ilość

Płyta POLIWEGLANOWA BEZBARWNA 5 - komorowa,          18,000

gr. 24 mm/ wymiary 1055x1198

Płyta POLIWEGLANOWA BEZBARWNA 5 - komorowa,          18,000

gr. 24 mm/ wymiary 957x570                                               32,569

Wymiar światła kwatery(szer.x wys.) : 1025x638 Kwatera 2.0        36,000

 

b) drzwi 001 – 1 szt  o wymiarach 1270x2240

System :                                 Aluminium, system z przekładką termiczną

kolor:                         RAL: 9016 Biały

Ościeżnica                  K518106. Ościeżnica Drzwiowa , 72 mm, otwierana  na          zewnątrz

Listwa przyszybowa            Listwa Standardowa

konfiguracja ściany                wymiary klienta

odwodnienie               odwodnienie przodem

Próg drzwi                Próg drzwi , 15 mm

Panel                          Panel warstwowy Aluminium

Grubość panelu                      24 mm(blachy 1 mm)

Wypełnienie                Pianka (XPS)

Skrzydło                                K518115, Skrzydło Drzwiowe na Zew, 93 mm

Okucie                                   Rozwierne+ Rozwierne – okucie drzwiowej

Zasuwnica                              Zamek pojedynczy  Zapadkowy

Wkładka                                 Obustronna

Strona wewnętrzna                 Klamka

Kolor klamki/ pochwytu/ rozetki       Biały

po stronie wewnętrznej

Strona zewnętrzna                  Klamka

Kolor klamki/ pochwytu/ rozetki       Biały

po stronie zewnętrznej

Zawiasy                                  WALA 2 Skrzydełkowe

Kolor zawiasów                     Biały

Dodatki                                  Tak

Zawias dodatkowy                 Tak

Samozamykacz                      GEZE 2000

Kolor samozamykacza                       Automatycznie

                                   Biały

Szklenie 1.04             33.1/16 Ar/33.1 th[Ug=1.1] (29 mm)

Słupek                                   K518121, Przewiązka, 76 mm, fix i drzwi

Komunikaty             

Okucie:                                   Otwierane na zewnątrz

 

 

Akcesoria                                                                 Wymiar                      ilość               

K518234, Ciepły próg, kolor: Anoda C0.                             1 148 mm                   1,000

Panel aluminiowy RAL_ 9016, blachy:1 mm, wymiar214x787,                             1,000

grubość 24 mm.

Panel aluminiowy RAL_9016, Blachy: 1 mm, wymiar:214x1181,                          1,000

 grubość 24 mm

Panel aluminiowy RAL_ 9016, blachy 1 mm, wymiar: 644x787,                           1,000

 grubość 24 mm         

Wymiar światła  kwatery ( całkowite przejście w świetle                                         1,000

ościeżnicy otwarcie skrzydeł 180º szerx wys: 1126x2153 )

Wymiar światła  kwatery (skrzydło czynne otwarcie 95º                                         1,000

szer x wys:700 x 2153)          .

 Szklenie                                                                   Wymiar

1.04   33.1/16Ar/33.1 th[Ug=1.1]                                         644x1181

 

b) drzwi 002 – 1 szt o wymiarach 1870x2060

System :                                 -

kolor:                         RAL: 9016 Biały

Ościeżnica                  K413914. Ościeżnica Drzwiowa , 66,5 mm,

Listwa przyszybowa            Listwa Standardowa

konfiguracja ściany                wymiary klienta

odwodnienie               bez odwodnień

Próg drzwi                Próg drzwi , 12 mm

Szklenie                                 44,4[SZYBA POJEDYŃCZA]( 10 mm)

Skrzydło                                K413916, Skrzydło Drzwiowe na Zew, 93 mm

Okucie                                   Rozwierne+ Rozwierne – okucie drzwiowe

Zasuwnica                              Zamek pojedynczy Karo Zapadkowy

Wkładka                                 Obustronna

Strona wewnętrzna                 Klamka

Kolor klamki/ pochwytu/ rozetki       Biały

po stronie

Zawiasy                                         2 Skrzydełkowe

Kolor zawiasów                     Biały

Dodatki                                  Tak

Zawias dodatkowy                 Tak

 

Panel 1.01                              Panel warstwowy Aluminium

Grubość panelu                      24 mm(blachy 1 mm)

Wypełnienie                Pianka (XPS)

Panel 1.03                              Panel warstwowy Aluminium

Grubość panelu                      24 mm(blachy 1 mm)

Wypełnienie                Pianka (XPS)

Słupek                                   K415223, Przewiązka, 87 mm, fix i drzwi

Komunikaty             

Okucie:                                   Otwierane na zewnątrz

Współczynnik termiczny     współczynnik termiczny nie mógł być obliczony

Waga jednostkowa                 88,7 kg

Akcesoria                                                                 Wymiar                      ilość               

K417713,  Próg, kolor: Anoda C0.                                       1 759 mm                   1,000

Panel aluminiowy RAL_ 9016, blachy:1 mm, wymiar734x784,                             2,000

grubość 24 mm.

Wymiar światła  kwatery ( całkowite przejście w świetle                                         1,000

ościeżnicy otwarcie skrzydeł 180º szer x wys: 1737x1982 )

Wymiar światła  kwatery (skrzydło czynne otwarcie 95º                                         1,000

szer x wys:815 x 1982)          .

 

Szklenie                                                                    Wymiar

1.02   44.4[SZYBA POJEDYŃCZA] ( 10 mm)                              734x1001

1.04   44.4[SZYBA POJEDYŃCZA] ( 10 mm)                              734x1001

 

c) drzwi 003 – 1 szt o wymiarach  1050x2040

System :                                  system zimny

kolor:                         RAL: 9016 Biały

Ościeżnica                  K413914. Ościeżnica Drzwiowa , 66,5 mm,

Listwa przyszybowa            Listwa Standardowa

konfiguracja ściany                wymiary klienta

odwodnienie               bez odwodnień

Próg drzwi                Próg drzwi , 12 mm

Panel                          Panel warstwowy Aluminium

Grubość panelu                      24 mm(blachy 1 mm)

Wypełnienie                Pianka (XPS)

Skrzydło                                K413916, Skrzydło Drzwiowe na Zew, 93 mm

Okucie                                   Rozwierne+ Rozwierne – okucie drzwiowe

Zasuwnica                              Zamek pojedynczy Karo Zapadkowy

Wkładka                                 Obustronna

Strona wewnętrzna                 Klamka

Kolor klamki/ pochwytu/ rozetki       Biały

po stronie wewnętrznej

Strona zewnętrzna                  Klamka

Kolor klamki/ pochwytu/ rozetki       Biały

po stronie zewnętrznej

Zawiasy                                  2 Skrzydełkowe

Kolor zawiasów                     Biały

Dodatki                                  Nie

 

 

Szklenie 1.02             44.4[SZYBA POJEDYŃCZA] ( 10 mm)  

Szklenie 1.04             44.4[SZYBA POJEDYŃCZA] ( 10 mm)  

Słupek                                   K415223, Przewiązka, 87 mm, fix i drzwi

Komunikaty             

Okucie:                                   Otwierane na zewnątrz

 

 

Akcesoria                                                                 Wymiar                      ilość               

K417713,  Próg, kolor: Anoda C0.                                       1 339 mm                   1,000

Panel aluminiowy RAL_ 9016, blachy:1 mm, wymiar199x784,                             1,000

grubość 24 mm.

Panel aluminiowy RAL_ 9016, blachy:1 mm, wymiar849x784,                             1,000

grubość 24 mm.

Wymiar światła  kwatery ( całkowite przejście w świetle                                         1,000

ościeżnicy otwarcie skrzydeł 180º szer x wys: 1317x1962 )

Wymiar światła  kwatery (skrzydło czynne otwarcie 95º                                         1,000

szer x wys:930 x 1962)          .

 

Szklenie                                                                    Wymiar

1.02   44.4[SZYBA POJEDYŃCZA] ( 10 mm)                              199x981

1.04   44.4[SZYBA POJEDYŃCZA] ( 10 mm)                              849x981

 

-  miejsce montażu :  Wyszogród , budynek hali sportowej przy ul. Niepodległości 11

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.   Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia – wpis do CIDG , na podstawie kodów PKD

 

2. Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym  terminie do  22 sierpnia 2018 r.

 

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę. (

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: katarzyna.rogulska@wyszogrod.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu).

2.    Oferty można składać do dnia 16.07.2018r. , godz.10.00 , w zamkniętej opieczętowanej  kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. -,, Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w Wyszogrodzie – stolarka okienna i drzwiowa ” - nie otwierać przed dniem 16.07. 2018r , godz. 10.15 - ( dotyczy oferty składanej osobiście lub pocztą tradycyjną). Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2018 roku o godz. 10.15 w sali nr 6 urzędu Gminy i Miasta  Wyszogród.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena

           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP – urzędu oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2.  Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel – 24 267 2615 lub 505 655 779.

 

 

 

                                                                                        Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                         Jan Boszko

                                                                                        


 

formularz_ofertowy_-_zal_nr._1 

UgiM.271.18.1.SOD. 2018                                                               Wyszogród,dn.19.07.2018r

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie: ,, Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w Wyszogrodzie – stolarka okienna i drzwiowa ”

 

Zamawiający Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, informuje o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na " Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w Wyszogrodzie – stolarka okienna i drzwiowa”, ogłoszonego w dniu 27.06.2018r. z uwagi na brak złożonych ofert na niniejsze zadanie.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-28 11:08:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-19 11:35:45
  • Liczba odsłon: 786
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669082]

przewiń do góry