Wyszogród, dn. 16.02.2015 r.

 

UGiM.7021.23.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.

 

„Przeprowadzenie remontu cząstkowego uszkodzonych jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na powierzchni około 150m2”.

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30.

 

Forma składania: pisemna, na formularzu ofertowym- zał. nr.1 (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 ) – na kopercie umieścić zapis – „Przeprowadzenie remontu cząsteczkowego uszkodzonych jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na powierzchni około 150m2” – Nie otwierać przed dniem 02.03.2015r. – godz. 10.00.

 

Termin składania ofert : 02.03.2015r , godz. 10.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8., tel. 512 050 993

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

- Remont cząsteczkowy polegać będzie na odcięciu w jezdni uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, usunięciu zniszczonych części nawierzchni, oczyszczenia remontowanego miejsca z piasku, kurzu, skropieniu emulsją asfaltową, a następnie uzupełnienia remontowanego miejsca mieszanką mineralno-bitumiczną wytworzoną wg NZ na gorąco o średniej grubości 4 cm. Materiał oraz  niezbędny sprzęt do przeprowadzenia remontu zapewni we własnym zakresie Wykonawca. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto jednej roboczogodziny pracy równiarki

Wymagany termin realizacji usługi: 15.04.2015r. do 30.06.2015r.

 

 

                                                                                                  Pełniący Funkcję

                                                                                   Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                 Wiesław Przedpełski


oferta
opis przedmiotu zamówienia
projekt umowy
 

UGiM.7021.23.2.2015

Wyszogród, 3 marca 2015 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Przeprowadzenie remontu cząstkowego  uszkodzonych jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na powierzchni około 150m2.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie remontu cząstkowego  uszkodzonych jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na powierzchni około 150m2 wpłynęły 4 oferty.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Wartość zamówienia netto za 1m2

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

Zakład Usług Instalacji sanitarnych, Co, gaz oraz robót budowlanych „INSTAL-BUD”

ul. Środkowa 14

09-100 Płośk

100,00

23,00

123.00

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RYDMAR”

Ryszard Chłystek

Juliopol 96

96-512 Młodzieszyn

88,50

20,35

108,85

3

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „NOWBUD”

Nowakowska Agnieszka

ul. Grunwaldzka 8B/35

09-100 Płońsk

 

300,00

0,00

300,00

4

PHU „PRIMA”

Bogdan Głuchowski

Karwowo 8

96-500 Sochaczew

0,00

0,00

0,00

 

Po analizie ofert wniesionych do dnia 2 marca  2015 r., do godz. 10.00, Zamawiający stwierdził, że 3 oferty złożone przez dostawców spełniają wymogi określone w przedmiotowym zapytaniu i będą podlegały ocenie, a jedna oferta  wpłynęła po terminie składania ofert i nie podlega ocenie.

 

 

 

 

 

 

Zamówienie  zostało udzielone firmie:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RYDMAR”

Ryszard Chłystek

Juliopol 96

96-512 Młodzieszyn

 

Z poważaniem

Pełniący Obowiązki

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

Wiesław PrzedpełskiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-16 19:06:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-03 17:39:37
  • Liczba odsłon: 917
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674546]

przewiń do góry