UGiM.7021.39.2013

 

Wyszogród 03.04.2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.t.

„Remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwach: Rębowo, Starzyno, Drwały ,Bolino, Rostkowice na powierzchni ok. 5 000 m2”.

Termin składania ofert: 17.04.2013 r. godz. 15:00

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30.

 

Forma składania: pisemna, za pośrednictwem faxu  24 267 26 01 (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4) oraz poczty elektronicznej (arturkazmierczak@wyszogrod.pl)

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8.

 

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 1400 euro.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

-        nawiezienie pospółki drogowej  wraz  profilowaniem i zagęszczeniem - grubość 12 cm – pow. ok. 3000 m2

-         I warstwa - nawiezienie pospółki drogowej  z zagęszczeniem – grubość – 8cm.

-        II – warstwa - nawiezienie gruzu betonowego o średniej frakcji 0,67 wraz z profilowaniem i zagęszczeniem grubość 8 cm – pow. ok. 2000 m2

 

Całkowita wartość zostanie ustalona w oparciu o faktyczny pomiar w terenie wykonanych robót jednak nie mniej niż 5000 m2 powierzchni objętych zakresem remontu.

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto jednego metra kwadratowego każdego z elementów przedmiotu zamówienia , oraz wartość netto i brutto całości przedmiotu zamówienia .

 

Wymagany termin realizacji usługi 31.05.2013 r.

 

 

                         

                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                   Mariusz Bieniek


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-03 11:47:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 11:47:51
  • Liczba odsłon: 583
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680747]

przewiń do góry