UGiM.602.1.2011.2012

Wyszogród, dnia 20.08.2012


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu


Projektu „ programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018” wraz z „ Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018”


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu:


- Projektu „ Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018”,

- „ Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018”.


Z treści w/w dokumentów można zapoznać się:

- w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek – Piątek w godz. 7.30-15.30 ,

- na stronie internetowej Gminy Wyszogród http://www.wyszogrod.pl ,

- w Biuletynie Informacji Publicznej https://ugimwyszogrod.bip.org.pl


Uwagi i wnioski prosimy przesyłać w terminie 21 dni, tj. od dnia 20 sierpnia 2012r. do dnia 10 września 2012r. na adres urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród lub ugim@wyszogrod.pl .


Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
POŚ Wyszogród 26-06-2012

Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ  Wyszogród 26-06-2012
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-21 08:55:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-21 08:58:53
  • Liczba odsłon: 1385
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680761]

przewiń do góry