Uchwała nr 149/XIX/2009


Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie; wydzierżawienia gruntu mienia gminnego położonego w

Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U.z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /§ 1.


Wyraża zgodę na wydzierżawienie gruntu na okres 10 lat mienia gminnego położonego w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej o o nr ewid 297/1 o pow. 4337 m. kw. .§ 2.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród .§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-21 09:21:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 09:21:24
  • Liczba odsłon: 598
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674944]

przewiń do góry